ADOS CHARITAS

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS), poskytuje domácu ošetrovateľskú starostlivosť. Domáca ošetrovateľská starostlivosť je ambulantná forma zdravotnej starostlivosti poskytovaná v domácom prostredí pacientom, ktorí spĺňajú všetky nasledovné kritéria: 
 • vyžadujú si ošetrovateľskú starostlivosť
 • sú imobilní, čiastočne mobilní a nie sú schopní samostatne prísť do ambulantného zdravotníckeho zariadenia
 • nevyžadujú ústavnú zdravotnú starostlivosť, alebo zdravotnú starostlivosť odmietajú

Služby sú poskytované: 

 • prostredníctvom odborne pripravených sestier
 • na základe intenzívnej spolupráce s ošetrujúcim lekárom a lekárom špecialistom
 • počas pracovných dní, v prípade potreby aj počas víkendov a sviatkov
 • bez finančnej úhrady pacienta (uhrádza ich príslušná zdravotná poisťovňa na základe platnej zmluvy)

Služby sú zamerané: 

 • ošetrovanie chronických rán
 • ošetrovanie dekubitov
 • podávanie infúznej terapie
 • aplikáciu injekcií
 • ošetrovanie stómií
 • odbery biologického materiálu
 • edukácia v súvislosti so zdravotným stavom

Súčasťou služieb je aj požičiavanie pomôcok podľa platného cenníka: