Advent so svätými

Svätí sa nerodia lepší od nikoho z nás. Svätí neboli ľudia bez hriechu alebo bez strachu. Sú to ľudia, ktorí veria, že v živote ide o viac než len o to, čo môžeme vidieť. Svätí veria v Boha väčšieho ako strach, zlo, bolesť, či hriech. Veria v Boha, ktorého zákonom je láska a milosrdenstvo. Taká viera im dodáva odvahu.

Adventné obdobie je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána, v ktorom sa pripomína prvý príchod Ježiša Krista medzi nás.

Cez tieto príbehy svätých majme odvahu rásť v priateľstve s Ježišom.

1. sv. Filip Neri

2. sv. Ján Krstiteľ

3. sv. Martin de Porres

4. Bl. Chiara Luce Badano

5. sv. Don Bosco

6. sv. Páter Pio

7. sv. Jana z Arku

8. sv. Jozef

9. sv. Katarína Alexandrijská

10. sv. František Xaverský

11. sv. Vincent de Paul

12. sv. Tarzícius

Ospravedlňujem sa, že pri nahrávaní príbehu som sa pomýlil, a namiesto č. 12 (sv. Pia X) som pridal nahrávku č. 20 (sv. Tarzícius). Dúfam, že sa vám príbeh o svätom chlapcovi páčil a istotne sa môžete tešiť aj na príbeh sv. Pia X.

13. sv. Klára

14. sv. Expedit

15. sv. Ján z Kríža

16. bl. Carlo Acutis

17. sv. Maximilián Kolbe

18. sv. Helena

19. sv. Terézia z Lisieux

20. sv. Pius X.

21. sv. Pavol

22. sv. František