All posts by MK

Duchovná obnova pre mužov, otcov rodín

Kňazský seminár v Spišskej Kapitule pozýva aj na duchovnú obnovu pre mužov, otcov rodín, ktorá bude v Spišskej Kapitule na začiatku novembra 4.11. – 6.11.2022. Viac informácií je na plagáte a na webovej stránke kňazského seminára.

Duchovná obnova pre stredoškolákov a vysokoškolákov

Kňazský seminár v Spišskej Kapitule pozýva chlapcov stredoškolákov a vysokoškolákov na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v termínoch: 25.11. – 27.11.2022 alebo druhá možnosť 2.12. – 4.12.2022. Bližšie informácie nájdete na plagáte a na webovej stránke kňazského seminára.