All posts by PM

Levočan Ján Lesňák získal ocenenie za svoju sakrálnu tvorbu

Najvyššie krajské ocenenie získal 15.12.2022 Ján Lesňák za významný podiel na tvorbe sakrálnej kultúry a výtvarného umenia a medzinárodnú propagáciu Prešovského kraja. V auguste bol ocenený aj primátorom mesta Levoča.

Sochár Ján Lesňák sa narodil v roku 1979 v Levoči. Momentálne žije v Levočskej Doline a pôsobí v Levoči. Študoval na Strednej priemyselnej škole v Spišskej Novej Vsi odbor kameňosochárstvo (1993-1997). V rokoch 1997-2003 študoval na Akadémií Umení v Banskej Bystrici pod vedením Doc. Petra Gáspára a Prof. Jána Hendrycha na katedre figurálneho sochárstva. V jeho umeleckej tvorbe prevažuje sakrálne umenie.

Z množstva diel spomenieme:

Prvotinou je socha sv. Františka z Asissi vysekaná z pieskovca na nádvorí kláštora Rádu minoritov v Levoči v roku 2002.

Súsošie sôch Nepoškvrneného počatia Panny Márie a sv. Maximiliána Kolbeho, ktoré bolo odhalené v roku 2007 v Ríme, na nádvorí generálneho domu Rádu minoritov pri bazilike Dvanástich apoštolov.

V dňoch 8.12.2007 – 20.1.2008 vystavoval v Dome umenia v Bratislave hlavu Mariána Vargu v rámci výstavy: „Interpretácia skutočnosti. Umenie 2007. Slovenská maľba, socha, grafika“.

Z príležitosti posvätenia slovenskej kaplnky v bazilike Božieho Milosrdenstva v Krakove r. 2008 bol inštalovaný basreliéf Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.

Korpus Krista v životnej veľkosti v saleziánskom stredisku na sídlisku Terasa v Košicicach (2009).

V roku 2012 realizoval basreliéf Nepoškvrnené počatie Panny Márie pri kostole sv.Františka z Assisi v Karlovej Vsi v Bratislave.

V obci Torysa sa týči Mariánsky stĺp, ktorý bol inštalovaný v roku 2013 k 200. výročiu povodne, ktorá postihla túto obec v auguste r. 1813.

Jeho krížové cesty z roku 2011 a 2012 zdobia Kostol sv. Michala Archanjela v Dulovej Vsi a priestor pod hradom Čičva v obci Sedliská. Pod týmto hradom sa nachádza aj socha Krvou potiaceho Krista.

Sedembolestná Panna Mária z dreva s polychrómiou sa nachádza v kostole v Oľšove.

Na Mariánskej hore v Levoči v exteriéri baziliky Navštívenia Panny Márie je umiestnená krížová cesta z bronzu (2020-2021).

 Korpus Krista zdobil pódium pri príležitosti blahorečenia Anny Kolesárovej (2018) a tiež pri návšteve sv. Otca Františka (2021) na štadióne Lokomotívy  v Košiciach.

V roku 2022 zrealizoval súsošie Sv. Antona Paduánskeho s oslíkom z bronzu,  známe ako Eucharistický zázrak pri Kostole sv. Trojice vo Viedni.

Zbierka na DKÚ 2022

Tento rok je pre nás výnimočným obdobím. Ďakujeme Pánovi za Vás, ďakujeme za deti a mládež, ďakujeme za jubilejných 25 rokov existencie Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy.

Vaša podpora, povzbudenie i každá pomoc je veľkým požehnaním pre našu službu. Chceme Vás veľmi pekne poprosiť o podporu v tohtoročnej zbierke. Podporíte tým dielo katechézy v našej diecéze.“

Národný týždeň manželstva

V týždni od 14.2.-20.2.2022 sa na Slovensku uskutoční ďalší ročník Národného týždňa manželstva, ktorého cieľom je vytvoriť celoslovenskú kampaň na podporu manželstva. Bližšie informácie nájdete na stránke: http://ntm.sk/

V rámci tohto týždňa sa rozhodla Liga pár páru (LPP) zorganizovať on-line kurzy symptotermálnej metódy pre manželov alebo snúbencov. 

Obsah kurzu a prihlášku je možné nájsť na: https://www.lpp.sk/o-nas/16065-aktivity-lpp/963-on-line-kurzy-stm

Udalosti k jednotlivým kurzom je možné nájsť na facebookovom profile LPP a je možné ich priamo zdieľať na osobnom profile: https://bit.ly/35yursu

Uzávierka prihlášok je 10. februára 2022.