All posts by PM

„VIANOČNÉ FARSKÉ KILO“ stále prebieha

Radosť rozdávaním rastie. Takto by sa dala charakterizovať myšlienka našej farskej aktivity „VIANOČNÉ FARSKÉ KILO“, ktorá stále prebieha až do piatku 18. decembra. Je vidieť, že štedrosť a dobrota ľudí dokáže veľké veci.  

Advent je časom, v ktorom sa uprostred neveriaceho sveta stáva niečo konkrétne viditeľným.

Hviezdy vidíme ešte dlho potom, čo vyhasli, pretože ich pôvodné svetlo je stále na ceste k nám.  Taktiež v neriešiteľných situáciách si často uchovávame svetlo nádeje pre seba, ale aj pre tých, ktorí už nedokážu veriť, ktorým už jas svetla prestalo žiariť. Preto možno tiež povedať, že advent je časom, v ktorom sa mobilizuje dobro, ktoré už bolo skoro zabudnuté, prebúdza sa ochota myslieť na druhých a vedieť im preukázať dobro.

Advent nie je žiadny náhly div či zázrak. Boh s nami jedná úplne ľudsky, a čaká, že mu budeme podobní – v ľudskosti a láske. Preto využime aj tento týždeň pre šírenie dobra, radosti, solidarity a lásky.

Zbierka na kňazský seminár

V nedeľu 15.11.2020 sa koná zbierka na kňazský seminár.

Seminár môžete podporiť finančným príspevkom na číslo účtu SK52 0900 0000 0001 0138 0460, Variabilný symbol: 412050856.

Pán Boh zaplať.

Víkendovka pre bezdetné páry v Bardejovských Kúpeľoch – 23.-25.10.2020

Nechcená bezdetnosť nie je len fyzickou realitou. Má dopad na kvalitu manželského spolužitia a na spolunažívanie v širšej rodine, vystavuje manželov duchovným krízam a špecifickým pokušeniam. Bezdetné páry často nesú svoj stav ako problém a hľadajú cestu, ako z toho von.

Víkendová oáza pre bezdetné páry je trojdňový program, ktorý má za cieľ vytvoriť pokojný priestor na výmenu skúsenosti, odkrývanie nových súvislostí, hlbšie sebapoznávanie, stíšenie, tvorivý oddych.

Téma víkendovky podľa žalmu:

Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať; poradím ti a budem ťa mať stále na očiach. (Žalm 32, 8)

Účastníkom sa prihovoria hostia v troch blokoch:

  • Miriam Varšová: Od nákupu cez varenie. Prejedzme sa k plodnosti.
  • Gabriel a Anna Brezovi: Ničitelia lásky a krízy v manželstve.  
  • manželia Peter a Mária: Našich päť fáz smútenia (svedectvo)

Popri týchto prezentáciách nebude chýbať ani priestor na diskusiu, duchovná služba, dobrý film, ponuka osobnej konzultácie, možnosť ľahkej turistiky.  

Víkendovka sa uskutoční v Penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch od 23. (večer) do 25. októbra 2020 (obed).

Cena pre manželský pár za pobyt a stravu je 130 €. (Možnosť uplatniť si aj rekreačný poukaz).

Registrovať sa možno prostredníctvom formulára TU

Pre podrobnejšie informácie kontaktujte: vikend.manzelia@gmail.com

Duchovná bodka pre mladých za prázdninami

V sobotu 29.8.2020 sa na Mariánskej hore uskutoční Duchovná bodka pre mladých za prázdninami.

Program:

9:30 – Stretnutie pod Mariánskou horou a putovanie nahor

10:30 – Sv. omša v bazilike Navštívenia Panny Márie

11:30 – Športové hry pri parkovisku na Mariánskej hore + prestávka

12:30 – Adorácia s modlitbami za mladých v bazilike

Ohne snúbencov

V dňoch 11.9 – 13.9. 2020 sa v Centre Božieho milosrdenstva, pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch, uskutoční príprava na manželstvo (Ohne snúbencov), ktorú organizuje Hnutie kresťanských rodín na Slovensku.

Snúbenci, ktorí by sa chceli prihlásiť na túto prípravu, nech kontaktujú organizátorov uvedených na plagáte.

Zbierka školských pomôcok

Spišská katolícka charita aj toto leto organizuje Zbierku školských pomôcok pre chudobné rodiny a deti v núdzi spustením.

Pre núdzne rodiny zbierajú školské potreby (môžu byť aj používané, ale funkčné) – zošity, perá, výkresy, farbičky, rysovacie pomôcky, školské tašky, vrecká na topánky a pod…

Zberné miesta, kde je možné odovzdať pomôcky:

Detailnejšie informácie sa dozviete na webe www.caritas.sk.

Festival Musica sacra

Pri príležitosti slávnosti sv. Jakuba, apoštola sa v Bazilike sv. Jakuba v Levoči uskutoční XII. ročník medzinárodného festivalu spevu a hudby Musica Sacra. Program podujatia sa začne otváracím koncertom Vox Aurumque, komorného zboru, ktorého umeleckým šéfom je Hana von Schlosser, ArtD.

Presný program TU.