BIRMOVKA 23.5.2021

Od kandidáta sviatosti birmovania sa požaduje:

  1. Aktívne absolvovanie online prípravy – dosvedčí animátor skupinky.

2. Aktívny osobný duchovný život – pravidelná modlitba, život s Cirkvou – vyjadrenie kandidáta.

Kandidát si môže svoje vedomosti prehĺbiť aj prostredníctvom online YOUCAT – katechizmu pre mladých – TU