Bohoslužby v novembri

1. november – SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Je to cirkevne prikázaný sviatok s povinnou účasťou na sv. omši.
Všetky sv. omše budú ako v nedeľu.
Sv. spoveď pred slávnosťou všetkých svätých a dušičkami budeme vysluhovať v pondelok 31. októbra od 17:00 na slávnosť Všetkých svätých počas a medzi sv. omšami. V deň Dušičiek 2. novembra pol hodiny pred sv. omšami a večer od 17:00.

2. november – SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH

Sv. omša v Bazilike sv. Jakuba: 6:00, 8:00, 18:00 v Závade: 17:00 a v Levočskej Doline 18:00. Na cintoríne o 14:00.

4. november – PRVÝ PIATOK V MESIACI

Kto si vykonal sv. spoveď pre Všetkými svätými, platí mu aj na prvý piatok.
Spovedať budeme každý deň pol hodinu pred sv. omšami.
Church a starých z príležitosti prvého piatku navštívime v piatok od 8:00.

5. november – FATIMSKÁ SOBOTA v Bazilike sv. Jakuba o 9:30.

6. november –  TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
9. november – VÝROČIE POSVÄTENIA LATERÁNSKEJ BAZILIKY V RÍME, sviatok

11. november – SV. MARTINA Z TOURS, biskupa, patróna Spišskej diecézy, sviatok

13. november – TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

19. november – CELODENNÁ POKLONA SVIATOSTI OLTÁRNEJ v rámci večnej poklony Spišskej diecézy.

Vyloženie Sviatosti Oltárnej po rannej sv. omša a odloženie o 18:30 s krátkou pobožnosťou a sviatostným požehnaním.

20. november – TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA.

Po skončení sv. omše o 10:00 v Bazilike sv. Jakuba predpísaná poobožnosť pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou.

21. november – OBETOVANIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE, spomienka

Sv. omša na Mariánskej hore o 16:00.

27. november – PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA, začiatok nového cirkevného roka

V sobotu, v predvečer Prvej adventnej nedeľe bude pri večernej sv. omši požehnanie adventných vencov.

30. november – SV. ONDREJA, APOŠTOLA, sviatok