Bohoslužby v marci

1. 3. 4. marec – JARNÉ KÁNTROVÉ DNI.

Úmysel týchto dní: príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia.

3. marec – PRVÝ PIATOK V MESIACI

Sv. spoveď pred prvým piatkom počas ranných i večerných sv. omší a okrem toho vo štvrtok a piatok od 17.00 hodiny. Chorých a starých z príležitosti prvého piatku navštívime v piatok od 8.00 hodiny dopoludnia.

4. marec – POMAZANIE CHORÝCH

V sobotu 4. marca v rannej sv. omši v Bazilike sv. Jakuba udelíme pomazanie nemocných chorým a starým. K prijatiu tejto sviatosti sa vyžaduje stav milosti posväcujúcej v duši človeka. Preto prosíme tých, ktorí chcú túto sviatosť prijať, aby sa počas týždňa vyspovedali.

4. marec – FATIMSKÁ SOBOTA v Bazilike sv. Jakuba o 9:30.

5. marec –DRUHÁ PȎSTNA NEDEĽA.

Krížová cesta o 17.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba.

12. marec – TRETIA PȎSTNA NEDEĽA.

Krížová cesta o 17.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba.

19. marec– ŠTVRTÁ PȎSTNA NEDEĽA (NEDEĽA RADOSTI).

20. marec – SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE, SLÁVNOSŤ.

Sv. omše o 6.00, 8.00 a 18.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba. V Závade o 17.00 a v Levočskej Doline o 18.00 hodine.

25. marec – ZVESTOVANIE PÁNA, SLÁVNOSŤ.

Sv. omše o 6.30 a 8.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba. Večerná sv. omša o 19.00 hodine z nasledujúcej nedele V Závade o 8.00 a v Levočskej Doline o 9.00 hodine.

O 7.45 hodine spoločná modlitba sv. ruženca v Bazilike sv. Jakuba a po nej sv. omša za všetkých ruženčiarov.

V noci z 25. na 26. marca sa mení zimný čas na čas letný. O 02.00 hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03.00 hodinu letného času.

26. marec – PIATA PÔSTNA NEDEĽA.

Krížová cesta o 17.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba.