Bohoslužby v júli

1. júl – PRVOPIATKOVÁ SPOVEĎ
Kvôli zajtrajšiemu sviatku Panny Márie chorých a starých navštívime vo štvrtok 1. júla od 8.00 hodiny.

2. júl – SVIATOK NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE, na Mariánskej hore slávnosť (piatok)
9.00 modlitba sv. ruženca,
10.00 slávnostná sv. omša, ktorú bude sláviť emeritný biskup Mons. Andrej Imrich,
13.00 sv. liturgia východného obradu vladyka Marián Pacák,
16.00 modlitba sv. ruženca, 
17.00 slávnostná sv. omša, celebruje Peter Majcher, rektor baziliky.

Celý liturgický program bude vysielaný v priamom prenose TV LUX.

3. júl – SV. TOMÁŠA, APOŠTOLA, sviatok
FATIMSKÁ SOBOTA v Bazilike sv. Jakuba o 9.30 hodine.

4. júl – ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – HLAVNÁ LEVOČSKÁ PÚŤ
9.00 modlitba sv. ruženca,
10.00 slávnostná sv. omša, ktorú bude sláviť biskup Mons. Ján Kuboš, spišský diecézny administrátor.

Celý liturgický program bude vysielaný v priamom prenose TV LUX.

Nedeľné sv. omše s formulárom Navštívenia Panny Márie budú iba v Bazilike sv. Jakuba: 6.00, 7.00, 8.00, 14.30 a 19.00 hod.

5. júl – SLÁVNOSŤ SV: CYRILA A METODA SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV
Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6.00, 8.00 a 19.00 hodine,
v Závade a Levočskej Doline o 8.00 hodine.
Na Mariánskej hore sv. omša o 10.00 a 14.30 hodine.

11. júl – PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Na Mariánskej hore oktáva hlavnej púte.
O 14.00 modlitba sv. ruženca  a sv. omša o 14.30 hodine, ktorú bude sláviť emeritný biskup Mons. Andrej Imrich.

16. júl – PANNY MÁRIE ŠKAPULIARSKEJ
Na Mariánskej hore sv. omša o 16.00 hodine.

18. júl – ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Na Mariánskej hore sv. omša o 14.30 hodine.

25. júl – SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Slávnosť sv. Jakuba apoštola, patróna farnosti i mesta. Slávnostná odpustová sv. omša o 10.00 hodine.

26. júl – SV. ANNY, MATKY PANNY MÁRIE, spomienka, v Závade slávnosť
V Závade sv. omša o 17.00 hodine. Vonkajšia odpustová slávnosť sv. Anny v Závade v nedeľu 1. augusta 2021 o 10.30 hodine.