Bohoslužby v januári

SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY – NOVÝ ROK. Všetky sv. omše ako každú inú nedeľu.

Kto si vykonal vianočnú sv. spoveď, platí mu aj za prvopiatočnú. Pre tých, čo potrebujú sv. spoveď, môžu si ju vykonať počas ranných i večerných sv. omší a okrem toho vo štvrtok a v piatok od 17.00 hodiny. Chorých a starých z príležitosti prvého piatku navštívime v piatok od 8.00 hodiny dopoludnia. Večerná sv. omša 5. januára už zo slávnosti Zjavenia Pána. V Bazilike sv. Jakuba v úvode sv. omše o 18.00 h. posvätenie Trojkráľovej vody.

Je to cirkevne prikázaný sviatok s povinnosťou zasvätiť tento deň a zúčastniť sa na celej sv. omši.

Všetky sv. omše ako každú nedeľu.

Týmto sviatkom sa končí vianočné obdobie a začína obdobie cez rok, ktoré potrvá do začiatku Veľkého pôstu.

Sviatosť Oltárna bude vyložená v Bazilike sv. Jakuba, apoštola po rannej sv. omši a odložená s krátkou pobožnosťou a požehnaním o 18.30 hodine, pred večernou sv. omšou.