Bohoslužby v marci

2. marec – POPOLCOVÁ STREDA, začiatok Veľkého svätého pôstu.
Pôstne obdobie je zamerané na Veľkú Noc. Pôstna liturgia nás pripravuje na slávenie Veľkonočného tajomstva utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania Pána. V pôstnom období máme sa zamerať na úprimnejší pohľad do svojho vnútra, konať pokánie a dobré skutky.
Na Popolcovú stredu je požehnanie popola a poznačenie popolom na znak úprimného pokánia. V tento deň je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktorý nemožno nahradiť iným skutkom kajúcnosti. 

Počas pôstneho obdobia v piatky a nedele sa budeme schádzať na pobožnostiach krížovej cesty na Mariánskej hore. – v piatky o 16:00 a v nedele o 17:00.

4. marec – PRVÝ PIATOK V MESIACI MARCI
Dnes nie je dovolená votívna sv. omša o Božskom Srdci.
Sv. spoveď pred prvým piatkom počas ranných i večerných sv. omší a okrem toho vo štvrtok a piatok od 17.00 hodiny. Chorých a starých z príležitosti prvého piatku navštívime v piatok od 8.00 hodiny dopoludnia.

5. marec – FATIMSKÁ SOBOTA
Fatimská sobota v Bazilike sv. Jakuba v Levoči so začiatkom o 9:30. Dnes nie je dovolená votívna sv. omša.

6. marec – PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA
Od Prvej pôstnej nedele vzhľadom na uvoľnené pandemické opatrenia sv. omše budú nasledovne:
Bazilika sv. Jakuba: 7:00, 8:00, 10:00, 14:30 a 19:00;
Bazilika na Mariánskej hore: 7:00;
Gymnaziálny kostol: 9:00.

V dnešnú Prvú pôstnu nedeľu je jarná zbierka na charitu.

9., 11. a 12. marec –  JARNÉ KÁNTROVÉ DNI
V stredu, piatok a v sobotu sú jarné kántrové dni. Úmysel týchto dní: príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia.

13. marec – DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

19. marec – SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE, slávnosť
Sv. omše o 6:30, 8:00 a 19:00 v Bazilike sv. Jakuba;
V Závade o 8:00 a v Levočskej Doline o 9:00.

20. marec – TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

25. marec – ZVESTOVANIE PÁNA, slávnosť.
Sv. omše o 6:00, 8:00 a 18:00 v Bazilike sv. Jakuba;
v Závade o 17:00 a v Levočskej Doline o 18:00.
O 17.00 hodine spoločná modlitba sv. ruženca v Bazilike sv. Jakuba a po nej sv. omša za všetkých členov Ružencového bratstva.

26. marec – ZMENA ČASU. V noci z 26. na 27. marca sa mení zimný čas na čas letný. O 02:00 hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03:00 hodinu letného času.

27. marec – ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA (LAETARE)