Bohoslužby v septembri

1. sept. – Prvý piatok v mesiaci septembri.

Sv. spoveď počas ranných i večerných sv. omší a okrem toho vo štvrtok a piatok od 18.00 hodiny. Chorých a starých z príležitosti prvého piatku navštívime od 8.00 hodiny dopoludnia.         

2. sept. – Fatimská sobota.

Fatimská sobota na Mariánskej hore so začiatkom o 9.30 hodine. Fatimskú sobotu vedie Vdp. Matúš Oravec, farský administrátor v Podbieli.

3. sept. – DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

4. sept. – VENI SANCTE na začiatku školského roku so sv. omšou pre cirkevné školy o 8.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba. VENI SANCTE na začiatku školského roku so sv. omšou pre všetky základné i stredné školy o 19.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba.

8. sept. – NARODENIE PANNY MÁRIE, sviatok (piatok).

Na Mariánskej hore sv. omša o 16.00 hodine.  

9. sept. – SPOMIENKA VÝROČIA ZAKLADATEĽKY kongregácie sestier Božského vykupiteľa (sobota). Program na Mariánskej horezačne sv. omšou o 9.00 hodine.

10. sept. – DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Deň rodiny v Levoči.

12. sept. – NAJSVÄTEJŠIEHO MENA MÁRIA (utorok)

Na Mariánskej hore sv. omša o 16.00 hodine.  

14. sept. – POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA, sviatok (štvrtok).

Tradičná púť vozičkárov a telesne postihnutých na Mariánskej hore, sv. omša o 10.00 hodine.

O 21.00 hodine na Mariánskej hore pobožnosť krížovej cesty a sv. omša z nasledujúcej slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.

15. sept. – SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA, slávnosť (piatok).

Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6.00, 8.00 a 19.00 hodine. Na Mariánskej hore o 10.00 a 14.30 hodine.    

17. sept. – DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

18. sept. – ZMENA ČASU VEČERNÝCH SV. OMŠÍ.  

Od pondelka 18. septembra večerné sv. omše kvôli skoršiemu stmievaniu budú o 18.00 hodine, okrem sobôt a nedieľ. V soboty a nedele sv. omše o 19.00 hodine.

20., 22. – JESENNÉ KANTROVÉ DNI v stredu, piatok a sobotu.

23. sept. Úmysel týchto kantrových dní je poďakovanie za tohoročnú zemskú úrodu.

21. sept. – SV. MATÚŠA, apoštola a evanjelIstu, sviatok.

24. sept. – DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

28. sept. – ȎSME VÝROČIE POVÝŠENIA CHRÁMU SV. JAKUBA NA BAZILIKU MINOR.

29. sept. – SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANJELOV, sviatok.