Bohoslužby vo februári

2. február – OBETOVANIE PÁNA, sviatok

3. február – SV. BLAŽEJA, BISKUPA A MUČENÍKA, ľubovoľná spomienka
Požehnanie hrdla na sviatok sv. Blažeja je azda najrozšírenejším požehnaním, ktoré sa spája s týmto svätým biskupom a mučeníkom, ktorý bol podľa tradície lekárom a pomáhal ľuďom pri liečení chorôb. Je uctievaný ako ochranca pred chorobami hrdla.

7. február – PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

11. február PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE LURDSKEJ, ľubovoľná spomienka
29. svetový deň chorých

14. február – ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

17. február – POPOLCOVÁ STREDA
Začína sa Pôstne obdobie, ktoré nás pripravuje na slávenie Veľkonočného tajomstva utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania Pána.

Vo svätej omši tohto dňa sa požehnáva a rozdáva popol, pripravený z ratolestí, ktoré boli požehnané na Kvetnú nedeľu predchádzajúceho roku.

Je to deň pokánia v celej Cirkvi. Pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa). (Pavol VI., ap. konštitúcia Paenitemini). Kánon 1252 KKP stanovuje, kto má záväzne plniť pôstnu disciplínu: „Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života; zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života“.

21. február – PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

22. február – KATEDRA SV. PETRA, APOŠTOLA, sviatok

24., 26. a 27. február – JARNÉ KÁNTROVÉ DNI
Obsahom jarných kántrových dní je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

28. február – DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA