Bohoslužby v januári

1. január – SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY – NOVÝ ROK
Všetky sv. omše ako každú nedeľu.

2. január – DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

5. január – STREDA VO VIANOČNOM OBDOBÍ
Večerná sv. omša zo slávnosti Zjavenia Pána. V Bazilike sv. Jakuba v úvode sv. omše o 18.00 h. posvätenie Trojkráľovej vody.

6. január – ZJAVENIE PÁNA, slávnosť
Je to cirkevne prikázaný sviatok s povinnosťou zasvätiť tento deň a zúčastniť sa na celej sv. omše. Všetky sv. omše ako každú nedeľu.

7. január – PRVÝ PIATOK V MESIACI
Kto si vykonal vianočnú sv. spoveď, platí mu aj za prvopiatkovú. Pre tých, čo potrebujú sv. spoveď, môžu si ju vykonať počas ranných i večerných sv. omší a okrem toho v piatok od 17.00 hodiny. Chorých a starých z príležitosti prvého piatku navštívime v piatok od 8.00 hodiny dopoludnia.

9. január – TRETIA NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – KRST KRISTA PÁNA
Týmto sviatkom sa končí Vianočné obdobie a začína Obdobie cez rok, ktoré potrvá do začiatku Veľkého pôstu.

13. január – CELODENNÁ POKLONA NAJSVÄTEJŠEJ SVIATOSTI OLTÁRNEJ
Sviatosť Oltárna bude vyložená v Bazilike sv. Jakuba po rannej sv. omši a odložená s krátkou pobožnosťou a požehnaním o 17.30 hodine, pred večernou sv. omšou.

18. január – Začína sa Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

23. január – TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – Nedeľa Božieho slova

25. január – OBRÁTENIE SV. PAVLA APOŠTOLA, sviatok

26. január – 38 rokov od povýšenia pútnického kostola Navštívenia Panny Márie na Baziliku menšiu sv. Jánom Pavlom II. 26. januára 1984
Sv. omša z tejto príležitosti bude v stredu 26. januára 2022 o 16.00 hodine v bazilike na Mariánskej hore. 

30. január – ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ