Bohoslužby v auguste

1. august – PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ:

Spovedať budeme počas ranných i večerných sv. omší a okrem toho v piatok od 18.00 hodiny.

Vo štvrtok od 8.00 hodiny navštívime chorých a starých z príležitosti prvého piatku, keďže v piatok 5. augusta je slávnosť Snežnej Panny Márie.

2. august – PORCIUNKULOVÉ ODPUSTKY:

2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplné odpustky „PORCIUNKULY“, za splnenia všetkých predpísaných podmienok.

5. august – VÝROČIE POSVIACKY HLAVNEJ MARIÁNSKEJ BAZILIKY SANTA MARIA MAGGIORE V RÍME:

Naše obidve baziliky: Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore a sv. Jakuba, apoštola v meste, sú duchovne spojené s touto najväčšou bazilikou v Ríme.

Preto pre obidve baziliky je tento deň slávnosťou.

Na Mariánskej hore oslávime tento deň sviatok vo štvrtok 4. augusta večer o 21.00 hodine modlitbou svätého ruženca a po nej sv. omšou.

V piatok 5. augusta v Bazilike sv. Jakuba budú sv. omše o 6.00, 8.00 a 19.00 hodine.

V Bazilike na Mariánskej hore o 10.00 a 14.30 hodine.

6. august – SVIATOK PREMENENIA PÁNA

Na Mariánskej hore bude fatimská sobota so začiatkom o 9.30 hodine.

Modlitbu svätého ruženca vedie a sv. omšu celebruje Vsdp. Ľubomír Vojtašák, dekan v Spišských Vlachoch.

7. august –  DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ


9. august – SV. TERÉZIE BENEDIKTY Z KRÍŽA (Edity Steinovej) panny a mučenice, patrónky Európy.

Sviatok hlavnej patrónky Kaplnky v Humanitáre.

10. august – SV. VAVRINCA, diakona a mučeníka, sviatok.

14. august – DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Sv. omša na Mariánskej hore o 14.30 hodine.

V tento istý deň večer bude Vigília Slávnosti Nanebovzatia Panny Márie na Mariánskej hore o 21.00 hodine s týmto programom: modlitba svätého ruženca, sviečkový pochod okolo baziliky a sv. omša v bazilike.

15. august – SLÁVNOSŤ NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE – (pondelok)

Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6.00, 8.00 a 19.00;
Na Mariánskej hore o 10.00 a 14.30 hodine.

21. august – DVADSTIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

V gymnaziálnom kostole bude odpustová slávnosť ku cti Panny Márie Kráľovnej o 9.00 hodine.

22. august – SVIATOK PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ – (pondelok)

V gymnaziálnom kostole bude odpustová slávnosť ku cti Panny Márie Kráľovnej o 19.00 hodine.

24. august – SV. BARTOLOMEJA, apoštola, sviatok

28. august – DVADSTIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Na Mariánskej hore púť kresťanských demokratov.
Sv. omša o 14.30 hodine, ktorú bude slúžiť biskup Mons. Ján Kuboš, administrátor Spišskej diecézy.

31. august – BODKA ZA PRÁZDNINAMI – (utorok)

Program na Mariánskej hore od 9.00 do 15.00 hodiny.