CHARITA Levoča

V Levoči Spišská katolícka charita poskytuje zdravotnícke služby  už od r.1997 prostredníctvom: Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti – (ADOS CHARITAS) a  Mobilného hospicu Charitas (MH Charitas), ktoré sídlia na ul. Majstra Pavla 49. Sú zaradené do minimálnej siete  zdravotníckych zariadení  v SR.  Radia sa k ambulantnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej v domácom prostredí klienta.

Okrem iného poskytuje Spišská katolícka charita v meste Levoča aj špecializované sociálne poradenstvo a v našej farnosti je vo veľkej miere aktívna farská charita.
DARUJ, ČO UŽ NEPOTREBUJEŠ A POMÔŽ INÉMU


Ak máte navyše nejaké funkčné spotrebiče alebo iné veci, a nechcete ich len tak vyhodiť, spokojne nás môžete kontaktovať a my sa postaráme, aby sa dostali do správnych rúk.