Mgr. Miroslav Lettrich, duchovný správca – školský kaplán

Pochádza z farnosti Tvrdošín. Po štúdiách na Spišskej Kapitule bol 15. júna 2002 vysvätený za kňaza diecéznym biskupom Mons. Františkom Tondrom. Pôsobil ako kaplán vo Vysokých Tatrách, v Okoličnom a v Rabči. V rokoch 2011 až 2019 bol farským administrátorom farnosti Ždiar. Od 9. júla 2019 sa stal duchovným správcom – školským kaplánom pre cirkevné školy v Levoči. Externe študuje na Prešovskej univerzite v Prešove a je nápomocný aj vo farskej pastorácii vo farnosti Levoča.