Dvojbodka za prázdninami

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva na modlitbové stretnutie za mladých pod názvom DVOJBODKA za prázdninami. 

Stretnutie sa uskutoční v sobotu 28.8.201 na Mariánskej Hore v Levoči.

Viac informácií a program nájdete na komisia.sk a na plagáte.