Európska sieť mariánskych pútnických miest

Biskupský vikár Mons. Ján Zentko a levočský dekan – rektor Baziliky Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore Mons. František Dlugoš navštívili v dňoch 1. – 4. októbra 2005 maďarské pútnické miesto Máriapócs, kde sa konalo medzinárodné stretnutie zástupcov najväčších pútnických mariánskych miest z Európy. K pôvodným pätnástim miestam pribudlo ďalších päť, vrátane Levoče. 

Zaradenie medzi vzácne pútnické miesta akými sú Lurdy, Fatima, Czenstochowa, Mariazzel, Altötting, Banneux, Brezje, Csíksomlyó, Einsiedeln, Gibraltar, Knock, Lorette, Máriapócs, Maria Bistrica, Mellieha, Vilnius, Walsingham, Zaragoza a Zarvanyzia, je veľkým vyznamenaním a medzinárodným uznaním významu starobylej baziliky nad Levočou, veľkej návštevnosti pútnikov, najmä za čias komunizmu. Ide taktiež o prejav uznania významnému centru Slovenska, jeho podielu na duchovnej obnove predovšetkým mládeže prostredníctvom pútí, rôznych stretnutí, duchovných cvičení, či duchovných obnov. Medzinárodné ocenenie však zároveň zaväzuje k väčšej usilovnosti pri skvalitňovaní podujatí usporadúvaných na Mariánskej hore.

Levoča mala zastúpenie na všetkých doterajších stretnutiach predstaviteľov európskej siete pútnických miest Réseau Marial Européen.

Svätyne v Lurdoch, Gibraltare, Zaragoze, Czenstochowej a ďalšie plnia svoju dominantnú duchovnú misiu v uchovávaní aj rozvíjaní úcty k Panne Márii.

Zároveň sú však aj dôležitými národnými spoločensko-kultúrnymi centrami, v ktorých sa intenzívne diplomaticky pracuje na medzinárodnej úrovni – v záujme náboženských spoločenstiev, ale aj občianskej komunity.

V roku 2019 bolo toto stretnutie rektorov mariánských svätýň tu v Levoči.