Farár

ICLic. Peter Majcher

farár, dekan, sudca

rodák: Klin
ordinovaný: 18. 6. 2005, Spišská Kapitula

1. 7. 2005 – 30. 6. 2007 kaplán, Levoča
1. 7. 2007 – 31. 8. 2010 výpomocný duchovný, Spišská Kapitula
23. 6. 2010 ICLic. v Benátkach
1. 9. 2010 – 30. 11. 2012 obhajca zväzku
1. 9. 2010 – 30. 6. 2011 kaplán, Levoča
1. 7. 2011 – 27. 2. 2012 člen kňazskej rady
1. 7. 2011 – 7. 7. 2014 vicekancelár tajomník biskupského úradu
30. 1. 2012  – 30. 6. 2020 biskupský ceremoniár
6. 12. 2012 – 1. 8. 2015 obhajca zväzku
10. 1. 2013 – 21. 4. 2015 člen Komisie pre posvätné rády a ministériá
8. 7. 2014 – 28. 2. 2017 tajomník kňazskej rady
8. 7. 2014 – 30. 6. 2020 kancelár riaditeľ biskupského úradu
6. 8. 2014 – 28. 9. 2023 hovorca biskupského úradu
14. 7. 2015 – 31. 12. 2023 člen Komisie pre posvätné rády a ministériá
9. 10. 2015 – 28. 2. 2017 člen kolégia konzlutorov
1. 3. 2017 – 30. 6. 2020 tajomník kňazskej rady
1. 3. 2017 – tajomník kolégia konzlutorov
1. 1. 2018 – sudca cirkevného súdu
13. 3. 2019 – 30. 6. 2020 člen Diecéznej liturgickej komisie
1. 7. 2020 – farár v Levoči
1. 7. 2020 – dekan Levočského dekanátu a dekan – moderátor Dolnospišských dekanátov