FARSKÁ CHARITA

Hlavným cieľom farskej charity je pomoc núdznym, ktorá pozostáva:

1. z potravinovej pomoci (potraviny poskytuje TESCO Spišská Nová Ves),

2. z poskytovania oblečenia, obuvi od darcov,

3. z poskytovania potrieb, nábytku, elektrospotrebičov, hračiek pre domácnosti od darcov,

4. z poskytnutia školských pomôcok pre deti, ktoré poskytnú školy zo zbierok od darcov,

5. z poskytovania športových potrieb od darcov,

6. z poskytovania drogérie, potravín, čistiacich prostriedkov z predvianočnej zbierky od zákazníkov TESCA,

7. z poskytovanie darčekov pre detí na Vianoce od sponzorov.

Druhoradým, ale tiež veľmi dôležitým cieľom farskej charity je motivovať tých, ktorí si doposiaľ neuvedomili, že majú vo svojom okolí núdznych, ktorí potrebujú ich pomoc.

Kontakt:  0951/616440
Zodpovedná osoba: Emília Kokoruďová