Kapláni

Mgr. Matúš Knižacký

rodák: Nižná
ordinovaný: 18. 6. 2016, Spišská Kapitula

18. 6. 2016 – 28. 2. 2018 kaplán, Poprad
1. 3. 2018 – kaplán, Levoča

Mgr. Patrik Mitura, kaplán

rodák: Vlkovce
ordinovaný: 15. 6. 2019, Spišská Kapitula

15. 6. 2019 kaplán, Levoča