Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča, Námestie Majstra Pavla 52, 054 01  Levoča

053/451 23 47

levoca@kapitula.sk

farnostlevoca.sk

Pútnický a exercičný dom, Levoča – Mariánska hora

053/451 2826

0908 340 475

marianskahora@levoca.sk

Bazilika sv.  Jakuba

+421-0908 489 194

+421/53/451 2347

www.chramsvjakuba.sk

Kláštor minoritov, Košická 2, 054 01 Levoča

053/ 45 14 570

Fax: 053/ 46 99 621

levoca@minoriti.sk

www.minoriti.sk