Kontakt

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča, Námestie Majstra Pavla 52, 054 01  Levoča

053/451 23 47

levoca@kapitula.sk

farnostlevoca.sk

Účet farnosti Levoča: SK82 0900 0000 0001 0137 6816

Kontakt na dekana – ICLic. Peter Majcher dekan@farnostlevoca.sk


Pútnický a exercičný dom, Levoča – Mariánska hora

053/451 2826

marianskahora@farnostlevoca.sk


Bazilika sv.  Jakuba

+421-0908 489 194

+421/53/451 2347

chramsvjakuba@gmail.com

www.chramsvjakuba.sk


Kláštor minoritov, Košická 2, 054 01 Levoča

053/ 45 14 570

Fax: 053/ 46 99 621

levoca@minoriti.sk

www.minoriti.sk