KRÍŽOVÁ CESTA PRE DETI

V tomto Pôstnom období sa zvykneme modliť krížovú cestu, pri ktorej si pripomíname najdôležitejšie momenty Pána Ježiša krátko pred jeho smrťou na kríži.

Milé deti a rodičia,
v súbore na stiahnutie nájdete 14 zastavení, ktoré si vaše deti môžu vyfarbiť a vy sa potom s nimi môžete doma krátko pomodliť pri týchto obrázkoch krížovú cestu. Aj cez túto modlitbu môžete vyprosovať vašej rodine požehnanie a posilu vo všetkých ťažkostiach, ktoré doliehajú na rodiny.

ZASTAVENIA KRÍŽOVEJ CESTY:

 1. Pán Ježiš je odsúdený na smrť
 2. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia
 3. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom
 4. Pán Ježiš sa stretá so svojou Matkou
 5. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž
 6. Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník
 7. Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom
 8. Pán Ježiš napomína plačúce ženy
 9. Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom
 10. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty
 11. Pána Ježiša pribíjajú na kríž
 12. Pán Ježiš na kríži zomiera
 13. Pána Ježiša skladajú z kríža
 14. Pána Ježiša pochovávajú