Levoča – mesto svetla

Hoci už prežívame cezročné obdobie, je dobré pripomínať si situácie a chvíle, ktoré nás tešili a dá sa povedať, že nás robili aj lepšími na ceste do neba. 

Advent je obdobie, kedy sa pripravujeme na prežívanie vianočných sviatkov. Počas Vianoc si pripomíname narodenie nášho Pána Ježiša Krista. Tieto obdobia v nás vyvolávajú pocit radosti, blízkosti, lásky, pokoja a vďačnosti. Je dôležité vždy sa dobre pripraviť na prežívanie takýchto veľkých dní. Napriek náročnej dobe, v ktorej sa nachádzame v dôsledku Coronakrízy, sa v našej farnosti našli odvážne deti i mládež, ktorí sa pričinili o to, že naše mesto žiarilo dobrom i obetou. 

Počas krátkej chvíle vykonali takmer 500 skutkov lásky a tým ukázali, že im na svojich rodinách, priateľoch, ale aj celej farnosti veľmi záleží. Tešíme sa, že ste sa do tejto aktivity zapojili a veríme, že skončením tejto farskej aktivity sa rozsvecovanie nášho mesta neskončilo, ale bude aj naďalej pokračovať.