Levočan Ján Lesňák získal ocenenie za svoju sakrálnu tvorbu

Najvyššie krajské ocenenie získal 15.12.2022 Ján Lesňák za významný podiel na tvorbe sakrálnej kultúry a výtvarného umenia a medzinárodnú propagáciu Prešovského kraja. V auguste bol ocenený aj primátorom mesta Levoča.

Sochár Ján Lesňák sa narodil v roku 1979 v Levoči. Momentálne žije v Levočskej Doline a pôsobí v Levoči. Študoval na Strednej priemyselnej škole v Spišskej Novej Vsi odbor kameňosochárstvo (1993-1997). V rokoch 1997-2003 študoval na Akadémií Umení v Banskej Bystrici pod vedením Doc. Petra Gáspára a Prof. Jána Hendrycha na katedre figurálneho sochárstva. V jeho umeleckej tvorbe prevažuje sakrálne umenie.

Z množstva diel spomenieme:

Prvotinou je socha sv. Františka z Asissi vysekaná z pieskovca na nádvorí kláštora Rádu minoritov v Levoči v roku 2002.

Súsošie sôch Nepoškvrneného počatia Panny Márie a sv. Maximiliána Kolbeho, ktoré bolo odhalené v roku 2007 v Ríme, na nádvorí generálneho domu Rádu minoritov pri bazilike Dvanástich apoštolov.

V dňoch 8.12.2007 – 20.1.2008 vystavoval v Dome umenia v Bratislave hlavu Mariána Vargu v rámci výstavy: „Interpretácia skutočnosti. Umenie 2007. Slovenská maľba, socha, grafika“.

Z príležitosti posvätenia slovenskej kaplnky v bazilike Božieho Milosrdenstva v Krakove r. 2008 bol inštalovaný basreliéf Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.

Korpus Krista v životnej veľkosti v saleziánskom stredisku na sídlisku Terasa v Košicicach (2009).

V roku 2012 realizoval basreliéf Nepoškvrnené počatie Panny Márie pri kostole sv.Františka z Assisi v Karlovej Vsi v Bratislave.

V obci Torysa sa týči Mariánsky stĺp, ktorý bol inštalovaný v roku 2013 k 200. výročiu povodne, ktorá postihla túto obec v auguste r. 1813.

Jeho krížové cesty z roku 2011 a 2012 zdobia Kostol sv. Michala Archanjela v Dulovej Vsi a priestor pod hradom Čičva v obci Sedliská. Pod týmto hradom sa nachádza aj socha Krvou potiaceho Krista.

Sedembolestná Panna Mária z dreva s polychrómiou sa nachádza v kostole v Oľšove.

Na Mariánskej hore v Levoči v exteriéri baziliky Navštívenia Panny Márie je umiestnená krížová cesta z bronzu (2020-2021).

 Korpus Krista zdobil pódium pri príležitosti blahorečenia Anny Kolesárovej (2018) a tiež pri návšteve sv. Otca Františka (2021) na štadióne Lokomotívy  v Košiciach.

V roku 2022 zrealizoval súsošie Sv. Antona Paduánskeho s oslíkom z bronzu,  známe ako Eucharistický zázrak pri Kostole sv. Trojice vo Viedni.