Mariánska hora

Sväté omše:

  • Každú nedeľu v letnom období o 14.30 hod.
  • Možnosť sláviť svätú omšu pre farnosti a skupiny s kňazom, (ak skupiny nemajú vlastného kňaza, poslúži im niektorý z levočských kňazov):

Telefón: 053/451 23 47
Email farnosť: levoca@kapitula.sk
Email dekan: dekan@farnostlevoca.sk


Kontakt Bazilika Navštívenia a Pútnický dom

Telefón: 053/451 2826
Email: marianskahora@farnostlevoca.sk


Tradícia uctievania Panny Márie v Levoči môže byť stará ako mesto samo. Siaha do dôb tatárskych vpádov v 13. storočí, keď sa obyvatelia uchyľovali pred nebezpečenstvom na vrch, kde sa ľahšie ubránili pred hordami Tatárov. Z vďaky tu Panne Márii postavili malú kaplnku, predchodkyňu dnešnej Baziliky Navštívenia Panny Márie, v ktorej sa každoročne konali pobožnosti za prítomnosti Levočanov i veriacich z blízkeho okolia.