Ohne snúbencov

V dňoch 11.9 – 13.9. 2020 sa v Centre Božieho milosrdenstva, pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch, uskutoční príprava na manželstvo (Ohne snúbencov), ktorú organizuje Hnutie kresťanských rodín na Slovensku.

Snúbenci, ktorí by sa chceli prihlásiť na túto prípravu, nech kontaktujú organizátorov uvedených na plagáte.