Platné opatrenia COVID-19

V súčasnosti sa verejné sväté omše od 1. januára konať nemôžu. Platí IV. stupeň varovania pre celé Slovensko. Povolené sú len obrady ako krst, sobáš a pohreb.

COVID automat je možné nájsť na adrese www.tkkbs.sk/automat.

Sväté omše budeme sláviť len súkromne. V nedele a sviatky budú sväté omše slávené o 8:00 a budú prenášané levočskou televíziou.

Úmysly svätých omší budú odslúžené podľa rozpisu – v ten deň, na ktorý boli prijaté.

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, s obmedzeným počtom 6 účastníkov vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení.