Pokánie

Je to sviatosť, kedy veriaci vyznáva svoje hriechy zákonnému vysluhovateľovi, má úprimnú ľútosť a predsavzatie polepšiť sa. Rozhrehešením, ktoré mu vysluhovateľ tejto sviatosti udelí, dostáva od Boha odpustenie hriechov, ktoré spáchal po krste, a súčasne sa zmieruje s Cirkvou, ktorú zhrešením ranil. (porov. CIC 959)

V našej farnosti sa sviatosť zmierenia vysluhuje :

Od pondelka do soboty v Bazilike sv. Jakuba pol hodinu pred rannými a večernými sv. omšami.

V nedeľu na Mariánskej hore pred a počas sv. omše o 14:30 a pol hodiny pred večernou sv. omšou o 19:00 v Bazilike sv. Jakuba.

Duchovné účinky sviatosti pokánia sú:

• zmierenie s Bohom, ktorým kajúcnik znovu získava milosť (účasť na Božom živote);
• zmierenie s Cirkvou;
• odpustenie večného trestu, ktorý si človek zaslúžil za smrteľné hriechy;
• odpustenie, aspoň čiastočné, časných trestov, ktoré sú následkami hriechov;
• pokoj a spokojnosť svedomia a duchovná útecha;
• vzrast duchovných síl pre kresťanský boj.

Individuálne a úplné vyznanie ťažkých hriechov, po ktorom nasleduje rozhrešenie, je jediným riadnym prostriedkom zmierenia s Bohom a s Cirkvou.