Pomazanie chorých

Posvätným pomazaním chorých a modlitbou kňazov celá Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a ich spasil, ba povzbudzuje ich, aby sa dobrovoľne spojili s Kristovým utrpením a jeho smrťou, a tak prispeli k dobru Božieho ľudu. (KKC, 1499)

Sviatosť pomazania chorých sa môže udeliť veriacemu, ktorému sa v dôsledku choroby alebo staroby zhoršil zdravotný stav, alebo sa ocitá v nebezpečenstve smrti. Môže sa opakovať v prípade, ak sa chorému po zlepšení zdravotného stavu opäť zdravotný stav zhorší alebo ak sa počas trvania tej istej choroby zdravotný stav ešte viac zhorší.

Táto sviatosť má byť, ak je to možné, spojená so sviatosťou zmierenia (svätou spoveďou). V prípade, že človek je v bezvedomí, sviatosť pomazania chorých sa udeľuje na základe predpokladu, že ak by mohol, túžil by sa najprv vyspovedať.

Prosíme, aby ste ku chorému zavolali kňaza čím skôr a nečakali, kým bude v bezvedomí.

V prípade potreby vyslúženia sviatosti pomazania chorých veriacemu v kritickom stave volajte na číslo: 053/451 23 47