Pomoc pre núdznych – Slovenská katolícka charita

Pre núdznych z Ukrajiny, ale i zo Slovenska zriadila Slovenská katolícka charita 23 centier podpory po celom Slovensku. 

Centrá podpory, ktoré otvorila Slovenská katolícka charita navštívili ľudia v núdzi už 70-tisíc krát. Prostredníctvom humanitárnej a psychologickej pomoci, s vybavovaním rôznych dokumentom, ale i hľadaním školy či škôlky pomáhajú tieto centrá začleniť sa ľuďom v núdzi do bežného života. 

Ak poznáte ľudí, ktorí potrebujú pomoc: či už materiálnu, alebo s inými potrebami, prosíme kontaktujte najbližšie centrum podpory. Kontakty nájdete na webových stránkach Slovenskej katolíckej charity v sekcii Centrá podpory – https://www.charita.sk/centra-podpory/.

Ďakujeme.