Pastorácia detí a mládeže

AUDIO KATECHÉZY PRE DETI


Pôstna aktivita pre deti – EXODUS 40

Popolcovou stredou začína Pôstne obdobie. Mnohí si dávame rôzne predsavzatia. Možno sa zriekneme sladkostí, možno sa zriekneme mobilu, možno začneme viac počúvať rodičov alebo učiteľov, ale to nestačí. 

Pôst nás má pripraviť na Veľkonočné sviatky, aby sme si uvedomili Ježišovu veľkú lásku. Pán Ježiš je najradšej ak máme čisté srdce a o to sa aj v pôste máme snažiť naviac. Mať srdce plné lásky. 

Táto aktivita každodenného kráčania nás má cez každodenné aktivity priblížiť bližšie k Ježišovi Kristovi, zároveň máme sa stávať lepšími a máme mať radšej ľudí, ktorých máme okolo seba.

Najlepšie bude, ak si plagát, ktorý je tu na stránke stiahnete a vytlačíte, aby ste si na konci každého dňa vyfarbili dané políčko a či ste vaše denné predsavzatie dodržali. Do nedele bude vašou aktivitou – pomodliť sa za rodičov a súrodencov, pomodliť sa za učiteľov a spolužiakov, pomodliť sa za kňazov, pomodliť sa za ľudí, ktorí sú chorí. V nedeľu na tejto stránke nájdete výzvu na prvý týždeň už aj s konkrétnymi aktivitami. 

Po každej splnenej výzve prichádza samozrejme aj výhra. Každý, kto sa do tejto štyridsaťdňovej aktivity zapojí a na konci Pôstneho obdobia nám prinesie úplne celý plagát aj jednotlivé výzvy ako splnené, bude odmenený.

Každú nedeľu, budeme pridávať jednolivé výzvy na celý týždeň. Tešíme sa na vašu aktivitu.

1. Pôstny týždeň


Deti spoznávajú život sv. Jozefa