Pôstne obdobie 2021

Hĺbka a zmysel Kristovho utrpenia na krížovej ceste

Ľudstvo už dlhé stáročia duchovne putuje po ceste, ktorá vedie na Kalváriu. Na tejto ceste si pripomíname Ježišovu postavu, ktorá je tak bolestivá, ale pre náš život potrebná – veď jeho ranami sme uzdravení (porov. 1Pt 2,21-24). Nesmieme si zvyknúť pozerať sa na Kríž bez toho, aby sme nemali v našom srdci súcit. Pri tejto modlitbe a rozjímaní ide vždy o mimoriadny obraz Krista zbičovaného, ​​Krista umierajúceho, Krista mŕtveho. 

Tak ako Kristus Pán mal súcit s biedami všetkých, ktorých stretával počas svojho života a prejavuje svoj súcit a milosrdenstvo stále voči nám, tak sme aj my povolaní napodobňovať túto náklonnosť a súcit voči biede zvlášť v dnešnom svete, ktorý je poznačený dennodennou tragédiou nesenia našich krížov aj v dôsledku pandémie Covid-19. 

Nebojme sa nasledovať Ježiša na jeho ceste k tragickému záveru jeho Umučenia a pokúsme sa nejakým a hoci aj malým a nepatrným spôsobom zmierniť jeho utrpenie a utrpenie v tomto svete vlastnou obetou. Pretože On bol nevinný, Boží Syn, Mesiáš, poslaný na kríž, na ktorom vyriekol najsmutnejší a najbolestnejší výkrik počutý na zemi: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? 

Zažiť stretnutie a neopustenosť je možné iba v dialógu od srdca k srdcu, od priateľa k priateľovi. Preto je modlitba a zvlášť modlitba krížovej cesty v Pôstnom období taká dôležitá. Je viac ako len povinnosťou. Mala by vyjadrovať našu odpoveď na Božiu lásku. Modlitba môže nadobúdať rôzne podoby, no v Božích očiach je skutočne dôležité to, že preniká do nášho vnútra a narúša tvrdosť nášho srdca, obmäkčuje ho, aby sme sa čoraz viac a viac podobali na Pána. Ak sa mu budeme viacej podobať, budeme zjavovať jeho tvár tým, ktorí blúdia, ktorí sú stratení, smutní, či osamotení. 

Postarajme sa teda o to, aby sa tento záver bolestnej Ježišovej púte vryl do našich sŕdc, a aby sme sa oboznamovali v tomto Pôstnom období s hľadením, úctou a láskou k Ježišovi Ukrižovanému. Ale toto nestačí. Nie sme iba diváci. V skutočnosti si každý kresťan musí položiť dôvod tohto umučenia nášho Pána –  aký je zmysel tejto tragédie na Golgote?

Kríž nie je šibenicou potupy a smrti, ale symbolom víťazstva, odpustenia a lásky. Pozerajme na rozopäté ruky Ukrižovaného Krista a dovoľme, aby nás znova denne premieňal. 

Na Mariánskej hore v Levoči za Bazilikou navštívenia Panny Márie sa nachádza krížová cesta s obrazmi, ktoré nás dokážu pohrúžiť do úprimnej modlitby a vďaky za Pánov kríž. V súčasnosti prežívame stále ťažké a bolestné časy pandémie Covid-19, ktorá spôsobila odlúčenie kňazov a veriacich. Napriek tomu aj okolie Mariánskej hory nám môže poslúžiť na to, aby sme si navzájom vyprosovali požehnanie a silu pri modlitbe krížovej cesty. 

S touto nádejou založenou na viere vás všetkých povzbudzujeme, aby ste prežili nastávajúce Pôstne obdobie v pokoji a radosti, že Kristus nám svojou krvou priniesol spásu.