Prehliadka baziliky

Kontakt pre turistov a návštevníkov Baziliky sv. Jakuba

Lektorky v Bazilike sv. Jakuba

tel.: +421 – 0908 489 194
E-mail: chramsvjakuba@gmail.com


VSTUPY POČAS ROKA:

ZATVORENÉ: 1.1., 6.1., Veľký piatok, Biela sobota, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok, 13.1., 15.5., 1.11. 19.11., 24.12., 25.12, 26.12.

 od 2.1. do 31.3.:

Pondelok: 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Utorok – Sobota: 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Nedeľa: zatvorené

od 1.4. do 30.6.:

Pondelok: 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Utorok – Sobota: 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Nedeľa: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 


od 1.7. do 31.8.:

Pondelok: 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Utorok – Sobota: 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Nedeľa: 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30


od 1.9. do 31.10.:

Pondelok: 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Utorok – Sobota: 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Nedeľa: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

od 2.11. do 31.12.:

Pondelok: 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Utorok – Sobota: 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Nedeľa: zatvorené  


V s t u p n é (platné od 01.03.2017):

Dospelí 3 €

Zľavnené vstupné*:
ZŤP, ZŤP-S 2 € (ZŤP-S sprievodca zdarma)
Študenti (12 – 26 r.) 2 €
Žiaci (6 – 11 r.) 1 €
Deti do 6 r. zdarma 

*Upozornenie: Zľavy sú nárokovateľné až po preukázaní sa platným preukazom (ZŤP/ZŤP-S, študentský preukaz /ISIC). V opačnom prípade sa zľava neposkytuje.

Zakúpením vstupenky prispievate na opravu Baziliky sv. Jakuba v Levoči.

Upozornenie: Počas liturgických slávení v bazilike (sv. omša, krst, sobáš) nie je možné navštíviť baziliku za účelom turizmu.
V sobotu je doporučené navštíviť baziliku v doobedňajších hodinách, pretože v poobedňajších hodinách sa v bazilike konajú sobáše.