Prehliadka baziliky

Kontakt pre turistov a návštevníkov Baziliky sv. Jakuba

Lektorky v Bazilike sv. Jakuba

tel.: +421 – 0908 489 194
E-mail: chramsvjakuba@gmail.com

Tour of the Basilica

Contact for tourists and visitors to the Basilica of St. James

Tour guides in the Basilica of St. James

Tel.: +421 908 489 194
E-mail: chramsvjakuba@gmail.com


POZOR ZMENA VSTUPOV!

2.9.2023 (sobota)8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00 a 15.00
15.9.2023 (piatok)8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00 a 16.00
16.9.2023 (sobota)8.30, 9.30, 10.30., 11.30 a 13.00
23.9.2023 (sobota)8.30, 9.30, 10.30., 11.30, 13.00, 14.00 a 16.00
29.9.2023 (piatok)8.30, 9.30, 10.30., 11.30, 13.00 a 16.00
30.9.2023 (sobota)8.30, 9.30, 10.30., 11.30, 13.00 a 16.00
14.10.2023 (sobota)8.30, 9.30, 10.30. 11.30, 13.00, 14.00 a 15.00

NEW TOUR HOURS !

2.9.2023 (Saturday)8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00 and 15.00
15.9.2023 (Friday)8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00 and 16.00
16.9.2023 (Saturday)8.30, 9.30, 10.30., 11.30 and 13.00
23.9.2023 (Saturday)8.30, 9.30, 10.30., 11.30, 13.00, 14.00 and 16.00
29.9.2023 (Friday)8.30, 9.30, 10.30., 11.30, 13.00 and 16.00
30.9.2023 (Saturday)8.30, 9.30, 10.30., 11.30, 13.00 and 16.00
14.10.2023 (Saturday)8.30, 9.30, 10.30. 11.30, 13.00, 14.00 and 15.00

VSTUPY POČAS ROKA / TOURS DURING THE YEAR:

1. 1. ZATVORENÉ
6. 1.  ZATVORENÉ
13. 1. ZATVORENÉ
Veľký piatok ZATVORENÉ
Biela sobota ZATVORENÉ
Veľkonočná nedeľa ZATVORENÉ
Veľkonočný pondelok ZATVORENÉ
15. 5.  ZATVORENÉ
1. 11. ZATVORENÉ
19. 11.ZATVORENÉ
24. 12.ZATVORENÉ
25. 12.ZATVORENÉ
26. 12.ZATVORENÉ
1. 1. CLOSED
6. 1. CLOSED
13. 1.CLOSED
Good Friday CLOSED
Holy Saturday CLOSED
Easter Sunday CLOSED
Easter Monday CLOSED
15. 5. CLOSED
1. 11.CLOSED
19. 11.CLOSED
24. 12.CLOSED
25. 12.CLOSED
26. 12.CLOSED

 od 2.1. do 31.3. / From January 2 to March 31:

Pondelok 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Utorok – Sobota 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Nedeľa ZATVORENÉ
Monday 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Tuesday – Saturday 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Sunday CLOSED

od 1.4. do 30.6. / From April 1 to June 30::

Pondelok 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Utorok – Sobota 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Nedeľa 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Monday 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Tuesday – Saturday 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Sunday 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

od 1.7. do 31.8. / From July 1 to August 31:

Pondelok 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Utorok – Sobota 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Nedeľa 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Monday 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Tuesday – Saturday 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Sunday 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30

od 1.9. do 31.10. / From September 1 to October 31::

Pondelok 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Utorok – Sobota 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Nedeľa 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Monday 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Tuesday – Saturday 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Sunday 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

od 2.11. do 31.12. / From November 2 to December 31:

Pondelok 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Utorok – Sobota 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Nedeľa ZATVORENÉ
Monday 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Tuesday – Saturday 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Sunday CLOSED


V s t u p n é (platné od 01.03.2022) /
Entrance fee (valid since March 1, 2022):

Dospelí 4 €
ZŤP, ZŤP-S 2 € (ZŤP-S sprievodca zdarma)
Študenti (18 – 26 r.) 3 €
Študenti (12 – 17 r.)2 €
Žiaci (6 – 11 r.) 1 €
Deti do 6 r. zdarma
Adults
4 €
Disabled persons 2 € 
Students (18 – 26 yrs.)3 €
Students (12 – 17 yrs.) 2 €
Pupils (6 – 11 yrs.) 1 €
Children under 6 yrs. 0 €

Zľavy sú nárokovateľné až po preukázaní sa platným preukazom (ZŤP/ZŤP-S, študentský preukaz /ISIC). V opačnom prípade sa zľava neposkytuje.

Zakúpením vstupenky prispievate na opravu Baziliky sv. Jakuba v Levoči.

Upozornenie:

Počas liturgických slávení v bazilike (sv. omša, krst, sobáš) nie je možné navštíviť baziliku za účelom turizmu.

V sobotu je doporučené navštíviť baziliku v doobedňajších hodinách, pretože v poobedňajších hodinách sa v bazilike konajú sobáše.


Discounts can be claimed upon presentation of a valid card. Otherwise, discount will not be granted.

By buying a ticket, you contribute towards reconstruction of St. James Basilica in Levoča.

Attention:

During liturgical celebrations (Holy Mass, baptism, wedding) it is not possible to visit the Basilica for tourism purposes.

On Saturdays, it is recommended to visit the Basilica in the morning since weddings are usually held in the afternoon.