Projekty s finančnou podporou MK SR 2023

Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR, https://www.culture.gov.sk/
Prijímateľ podpory: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča
Program: 1 Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Názov projektu: Fara, Stavba hospodárska, č. ÚZPF 2941/2, Levoča, Kláštorská č. 60, parc. č. 38/2 – projektová dokumentácia
Realizácia projektu: 01.08.2023 do 29.12.2023
Celkový rozpočet projektu: 21 500 €
Výška poskytnutej dotácie: 20 000 €


Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR, https://www.culture.gov.sk/
Prijímateľ podpory: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča
Program: 1 Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Názov projektu: Dom meštiansky, č. ÚZPF 2938/1, Levoča, Námestie Majstra Pavla 49, parc. č. 34 – architektonicko-historický výskum a zameranie objektu
Realizácia projektu: do 30.12.2023
Celkový rozpočet projektu: 29 703 €
Výška poskytnutej dotácie: 28 000 €