Pútnický dom

Bazilika Navštívenia Panny Márie – Mariánska hora

Pútnický a exercičný dom na Mariánskej hore v Levoči

V roku 1994 bol postavený za pomoci mnohých obetavých ľudí pri bazilike pútnický – exercičný dom. Počas hlavnej púte poskytuje služby kňazom, pútnikom a usporiadateľom.
Počas roka v tichom prostredí slúži ako exercičný dom.
Ponúka rôzne alternatívy duchovných cvičení pre kňazov, rehoľníkov, rehoľnice a ostatných veriacich podľa jednotlivých vekových skupin, ako aj duchovné obnovy a duchovné stretnutia laických spoločenstiev či radov.

V priestoroch pútnického – exercičného domu je k dispozicií:

– prednášková miestnosť s kapacitou 40 miest
– celodenné stravovanie
– dvôjložkové izby s príslušenstvom
– kaplnka na osobnú adoráciu