SOCIÁLNE PORADENSTVO

Spišská katolícka charita v meste Levoča poskytuje špecializované sociálne poradenstvo so sídlom v budove mestského úradu (Námestie Majstra Pavla 4). Sociálne poradenstvo poskytuje Mgr.et. Mgr. Petra  Antalová.

Cieľové skupiny poskytovanej pomoci:

  • jednotlivci i rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi,
  • osamelí rodičia,
  • týrané ženy,
  • matky v núdzi,
  • obete domáceho násilia,
  • zdravotne postihnuté osoby,
  • seniori,
  • mladí dospelí,
  • osoby so závislosťou na alkohole a ich príbuzní,
  • osoby bez prístrešia.

telefonický kontakt: 0910/842846
mail.: petra.antalova@caritas.sk