Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta


Telefón:

  • +421 x 053/4179121 
  • 053/451 22 69 (vrátnica) 
  • 053/4179126 (zborovňa) 
  • fax: 053/4179140

Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta Levoča

Adresa školy:

Kláštorská 24 A
054 13 Levoča


Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta v Levoči pripravuje odborných, kvalifikovaných zdravotníckych asistentov, masérov, masérov zrakovo hendikepovaných, sanitárov v dennej  a večernej forme štúdia. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa snažíme, aby bol na vysokej kvalifikovanej úrovni. Všetci pedagógovia školy sa usilujú uplatňovať jednotu vzdelávania a výchovy, prepájať školu so životom. Snažíme sa o všestranný rozvoj osobnosti mladého človeka. Charakteristickým znakom osobnosti nášho absolventa je jeho morálno-etický a humánny prístup k ľuďom, najmä k chorým vychádzajúc z lásky k človeku a snahy pomáhať mu, dokázať ho akceptovať v najnáročnejších životných situáciách.

Naša škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Škola uprednostňuje humanisticko-demokratický prístup k vzdelávaniu. Vo výchove a vzdelávaní žiakov škola zdôrazňuje mravný a náboženský rozmer spolužitia, pridržiava sa absolútnych hodnôt tvoriacich zmysel a hodnotu ľudského života, povzbudzuje žiakov vo viere a poukazuje na jej spätosť s každodenným životom, vyžaduje a zachováva kresťanskú morálku v škole i mimo nej. Posilňuje zdravý kresťanský životný štýl zameraný na upevňovanie rodiny, výchovu k rodičovstvu a slávenie nedele.

Katolícka škola uskutočňuje službu v prospech verejného dobra a nie je vyhradená iba katolíkom a rešpektuje náboženskú slobodu a slobodu vierovyznania žiakov. Zamestnanci školy a žiaci sa zúčastňujú duchovných akcií v zmysle duchovno-pastoračného plánu.

Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť.