V Božom objatí

Dnešný svet je poznačený nepokojom, strachom, neláskou. Môže sa však zmeniť, ak sa každý z nás stane lepším a dovolí, aby nás premenila Láska. Boh sa pozerá na ľudí milosrdne a nikdy nás neopustí. 
Tieto pôstne katechézy nám budú pripomínať, že aj my sme povolaní prinášať pokoj a lásku. Využime každý deň k tomu, aby sme sa snažili príjímať a darovať tú najkrajšiu vlastnosť Boha a človeka – lásku.
Požehnané pôstne obdobie.

5. Pôstna nedeľa

4. Pôstna nedeľa

3. Pôstna nedeľa

2. Pôstna nedeľa

1. Pôstna nedeľa