„VIANOČNÉ FARSKÉ KILO“ stále prebieha

Radosť rozdávaním rastie. Takto by sa dala charakterizovať myšlienka našej farskej aktivity „VIANOČNÉ FARSKÉ KILO“, ktorá stále prebieha až do piatku 18. decembra. Je vidieť, že štedrosť a dobrota ľudí dokáže veľké veci.  

Advent je časom, v ktorom sa uprostred neveriaceho sveta stáva niečo konkrétne viditeľným.

Hviezdy vidíme ešte dlho potom, čo vyhasli, pretože ich pôvodné svetlo je stále na ceste k nám.  Taktiež v neriešiteľných situáciách si často uchovávame svetlo nádeje pre seba, ale aj pre tých, ktorí už nedokážu veriť, ktorým už jas svetla prestalo žiariť. Preto možno tiež povedať, že advent je časom, v ktorom sa mobilizuje dobro, ktoré už bolo skoro zabudnuté, prebúdza sa ochota myslieť na druhých a vedieť im preukázať dobro.

Advent nie je žiadny náhly div či zázrak. Boh s nami jedná úplne ľudsky, a čaká, že mu budeme podobní – v ľudskosti a láske. Preto využime aj tento týždeň pre šírenie dobra, radosti, solidarity a lásky.