VYJADRI SVOJ NÁZOR K ROZVOJU TURIZMU A CESTOVNÉHO RUCHU

Prešovský samosprávny kraj sa v tomto období zameriava na prípravu nového komplexného projektu rozvoja pútnického turizmu, ktorý nesie meno Svätomariánska púť II.

V rámci prípravy projektu pozývame verejnosť k aktívnemu participovaniu, formou zberu pripomienok, otázok, odporúčaní, ktoré by mohli prispieť k zveľadeniu našich pútnických miest.

Kliknite na link nižšie a dozviete sa viac o projekte, alebo načítajte QR kód a dostanete sa priamo na online formulár, kde môžete priamo zanechať svoj podnet.

Ďakujeme.

LINK: https://svatomarianskaput.sk/

QR kód – dotazník

Načítajte kód a zaznamenajte svoj príspevok