Drahí bratia a sestry levočskej farnosti,

vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky z 22. októbra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, je pozastavené verejné slávenie bohoslužieb. Výnimkou sú pohreby, sobáše a krsty.

Úmysly svätých omší odslúžime pri súkromnej svätej omši v ten deň, ako sú zapísané. Úmysly zverejňujeme na webe farnosti. Môžete si overiť, kedy je slúžená sv. omša na váš úmysel.Úmysly svätých omší na december zapisujeme na fare. Kto chce dať
odslúžiť sv. omšu v decembri, môže zatelefonovať na faru.

V nedeľu ráno o 8.00 bude svätá omša z Baziliky sv. Jakuba prenášaná levočskou televíziou. Slovenskí biskupi udelili všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách.

Bazilika na Mariánskej hore bude počas dňa otvorená.

Sviatosti budeme vysluhovať individuálne tak, ako tomu bolo na začiatku prvej vlny koronavírusu. Kto teda bude chcieť prijať sviatosť zmierenia, prípadne vybaviť nejakú administratívnu záležitosť, nech telefonicky, alebo emailom kontaktuje farský úrad 053/451 23 47, levoca@kapitula.sk

Na pohreby, sobáše a krsty sa vzťahuje výnimka: môžu sa naďalej konať, ale s obmedzením počtu na jednu osobu na 15 štvorcových metrov vo vnútri; vonku bude treba dodržiavať dvojmetrové rozostupy, pričom počet účastníkov vonku obmedzený nebude.

Všetky najnovšie informácie a farské oznamy budeme zverejňovať na našej webovej stránke.

My, kňazi levočskej farnosti, sa každý deň modlíme za vás všetkých; zvlášť budeme prosiť, aby milosrdný Pán Boh ukázal svoju moc a odvrátil túto chorobu, že by sme sa zasa všetci mohli stretnúť v našom farskom spoločenstve a priniesť obetu chvály.