Opatrenia COVID-19


Deti a mládež


BIRMOVKA 2022


Sväté omše po skončení lockdownu

Účasť na svätých omšiach je povolená len pre očkovaných a tých, ktorí prekonali ochorenie a počet veriacich je limitovaný plochou – 1 osoba na 15 m². V Bazilike sv. Jakuba sa tak zmestí do 190 ľudí a v gymnaziálnom kostole do 120 ľudí.

Nedeľné sväté omše budeme slúžiť nasledovne:

Bazilika sv. Jakuba
▪ sv. omše s nedeľnou platnosťou v sobotu večer – 18:00, 19:00
▪ v nedeľu – 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 14:30, 17:00, 19:00
Gymnaziálny kostol – 9:00
Bazilika na Mariánskej hore – 7:00
Závada – 8:00
Levočská dolina – 9:00
Humanitár – 10:00 (pre klientov zariadenia)

Pomoc pre ADOS Charitas Levoča

Levočská ADOS Charita, ktorá pomáha chorým v našej farnosti, ale aj v okolitých farnostiach, prosí o finančnú podporu na renováciu priestorov, v ktorých sídli. Na budúcu nedeľu si budete môcť v našich kostoloch kúpiť darčekové predmety, ako sú hromničné sviece, hrnčeky, zápisníky, perá, pečený čaj, muffiny a iné výrobky so značkou charity v cene dobrovoľného príspevku. Takto môžete podporiť rekonštrukciu priestorov pre zlepšenie činnosti ADOS Charitas na Námestí Majstra Pavla 49. v Levoči.

Našu ADOS-ku môžete podporiť aj vložením peňazí na účet SK28 0200 0000 0000 2963 4592, Variabilný symbol 1010100, alebo svoje príspevky môžete vhodiť do pokladničiek v našich kostoloch označených ako ADOS Charitas Levoča.

Pán Boh zaplať za pomoc.