Oznamujeme všetkým birmovancom, že v týždni od 13.2.2023 bude preskúšanie zo všetkých otázok, ktoré sa uskutoční na farskom úrade. Je potrebné si so sebou vziať aj preukaz birmovanca.

13.2.2023 od 15:00 – žiaci z Gymnázia sv. Františka z Assiského a Gymnázia Janka Francisciho – Rimavského.

14.2.2023 od 15:00 – žiaci zo školy Jána Francisciho a Gašpara Haina.

15.2.2023 od 15:00 – žiaci zo Súkromnej základnej školy a Štefana Kluberta.
BIRMOVKA 2023


Deti a mládež